Василь КОВАЛЬЧУК: «Ми пильно стежимо за тим, щоб органи місцевої та державної влади дотримувались законів та не порушували права громадян»

01.07.2021 21:02

Наш сьогоднішній співрозмовник – Василь Ковальчук, адвокат, правозахисник, директор Ковельського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, голова адвокатської групи «STATUS GROUP», старший партнер Адвокатського об’єднання «СТАТУС», засновник Адвокатського об’єднання «КОВАЛЬЧУК ТА ПАРТНЕРИ».

Василю Сергійовичу, 1 липня цього року виповнюється 6 років Ковельському місцевому центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Днями Україна святкувала День Конституції, а безоплатна правова допомога якраз є однією з конституційних гарантій. Які цілі, завдання та виклики сьогодні стоять перед системою безоплатної правової допомоги в Україні?

Основою системи безоплатної правової допомоги в Україні є прагнення створити умови, за яких люди матимуть рівний доступ до права й правосуддя, незалежно від рівня їх матеріальних статків чи ступеня соціальної вразливості. Ми переконані, що гідне життя безпосередньо залежить від того, наскільки людина знає свої права, має бажання та можливості їх реалізовувати.

Є таке поняття, як індекс верховенства права, який ґрунтується на таких критеріях: відсутність корупції, відкритість уряду, обмеження повноважень інститутів влади, захист основних прав, правопорядок і безпека, цивільне і кримінальне правосуддя. Станом на 2021 рік Україна посідає в цьому рейтинзі 72 місце зі 128 країн. Ми вище, аніж Росія, але значно нижче, ніж Білорусь, Руанда чи острови Трінідад і Тобаго.

Так от, є прямопропорційний зв’язок між місцем країни у цьому рейтинзі та чотирма базовими показниками в такій країні: рівень злочинності, рівень дитячої смертності, тривалість життя та рівень ВВП на душу населення. Тобто – чим вищий показник верховенства права – тим країна живе краще. А будь-яка країна – це люди.

Згідно рекомендацій ООН, однією з причин бідності громадян є правове обмеження населення у таких ключових правах, як доступ до правосуддя, можливостей започаткування власної справи, дотримання майнових, трудових та соціальних прав тощо. Логіка проста – правова ізоляція, яка є наслідком скрутного матеріального та соціального становища, неминуче викидає індивіда за межі суспільних процесів. Посилення правових можливостей вразливих верств населення якраз і являє собою процес, завдяки якому вразливі соціальні групи стають захищеними та отримують можливість користуватися законом, щоб просувати свої права та інтереси у відносинах з державою та ринком. 

І це не просто абстрактні та амбітні цілі – їх досягнення передбачає втілення реальних змін у життя людей в напрямку створення гідних умов для їх життєдіяльності та доступу до публічних послуг. Це велика місія і водночас — велика відповідальність. Ми відчуваємо та усвідомлюємо, що люди перебувають під нашою опікою, адже ми – єдина державна установа в історії незалежної України, яка у спорі громадянина з владою (державною чи місцевою) стає на бік людини і забезпечує цій людині безоплатний юридичний супровід.

Ключове завдання зараз – формування в суспільстві якісно нової правової культури та правової свідомості, посилення правової спроможності – громад та індивідів. Саме цим і займається система безоплатної правової допомоги і очолюваний мною Ковельський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Якщо говорити про рівень правової культури та правосвідомості населення – чи можна констатувати позитивну динаміку зрушень у цьому напрямку?

На жаль, рівень правової свідомості громадян все ще залишає бажати кращого. Проте це не вина людей – як правило, вони опинились в такій ситуації з об’єктивних, незалежних від них,  причин. Адже протягом багатьох років неосвідчений українець, який не знає своїх прав та не вміє їх відстоювати, був і залишається комфортним для багатьох вигодонабувачів.

Проілюструю ситуацію на прикладі ринку землі – тривалий мораторій (заборона) на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні породив безліч сірих «схем» відчуження прав на землю, абсолютно безконтрольне користування людськими земельними ділянками за мізерну, часто натуральну плату. Практично обов’язкова корупційна складова в земельній сфері призвели до того, що значна частина власників землі не мають належних правових знань у земельній сфері та не вміють захищати свої права і законні інтереси.

Завданнями системи безоплатної правової допомоги в цьому напрямку є якраз посилення захисту прав громадян у сфері земельних відносин на порозі запуску ринку землі шляхом надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги, а також посилення правової спроможності громадян та громад у сфері земельних відносин шляхом покращення правової обізнаності у результаті проведення правопросвітницьких заходів.

Бо право – це зброя, але мусимо навчити людей вправно нею орудувати. Перефразовучи Вольтера: «Право – це не те, що вам хтось дає, це те – чого вас неможливо позбавити».

Як я вже зазначав – принцип верховенства права є основою для сталого розвитку суспільства та охоплює практично всі аспекти життя громадян України: від безпеки особистості, права власності та розв’язання конфліктів – до ефективної боротьби з корупцією. А фундаментом верховенства права є якраз рівень суспільної правосвідомості.

Важливу роль у формуванні правосвідомості будь-якого суспільства, українського зокрема, відіграє система виховання, що спрямована на підготовку майбутнього громадянина як людини правової. Саме громадянин, що дотримується правових норм, здатен забезпечити поступальний розвиток демократичної, правової держави. Тому значну увагу ми приділяємо правопросвітницькій та правороз’яснювальній роботі з дітьми, з молоддю. Це найкраща інвестиція в найдорожче, що ми маємо – в наш соціальний капітал.

Які справи Ковельського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги можна назвати знаковими, стратегічними?

Найважливіші справи ті, які містять не лише юридичний успіх, як єдину складову, але ті, котрі дають можливість привернути увагу влади та суспільства до якоїсь системної проблеми, які оголюють якийсь болючий «соціальний нерв». Це справи про забезпечення реалізації права учасників АТО на безоплатне отримання земельної ділянки, про порушення права на пільговий проїзд пасажирським транспортом, справи про пенсійне та соціальне забезпечення – державні соціальні допомоги, субсидії, пенсії тощо.

На жаль, структура українського суспільства та владна вертикаль вибудувані у такий спосіб, що основним порушником прав та свобод громадян нерідко стають ті, хто покликаний ці права та свободи свято захищати – представники державної або місцевої влади: управління Пенсійного фонду, органи соціального захисту населення, місцеве самоврядування тощо.

Ще одне стратегічне завдання, яке ставимо перед собою сьогодні, – сформувати в населення суспільний запит на якісну публічну послугу. Тому перш за все мусимо показати, як така якісна публічна послуга виглядає – на власному прикладі. Адже для пересічного українця іноді просто важливо бути почутим.

Питання, з яким клієнт переступив наш поріг, далеко не завжди містить юридичну складову. Але в тому і полягає відмінність системи безоплатної правової допомоги від більшості бюджетних установ – не знайти причину відмовити людині (формально, така причина наявна – людина не потребує юридичної допомоги), а знайти спосіб допомогти – вислухати, скерувати, стати дороговказом, якщо хочете. Для громадян нерідко ми стаємо останньою надією на відновлення справедливості, оскільки до нас вони приходять, як правило, уже добряче пооббивавши пороги чиновницьких кабінетів, відчувши на собі байдужість, формалізм, бездушне та бюрократичне ставлення органів державної чи місцевої влади.

Нескладна, з юридичної точки зору, проблема, може стати проблемою всього життя для соціально вразливих категорій громадян, які в силу свого статусу, віку, стану здоров’я чи майнового стану, а також незграбної соціальної політики держави, є викинутими на узбіччя суспільних процесів та позбавлені реальної можливості реалізувати та захистити свої права.

Цифри говорять самі за себе – за роки функціонування Ковельського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги його поріг переступили понад 30 000 громадян. І всі вони отримали відповіді на свої запитання та безоплатну правову допомогу – первинну або вторинну. Нас знають, нам довіряють, бо ми завжди поруч.

Поговоримо про адвокатуру – Ви є діючим адвокатом. Як Вам вдається поєднувати публічну службу з адвокатською діяльністю?

Я справді є адвокатом з 2011 року, засновником Адвокатського об’єднання «Ковальчук та партнери» та старшим партнером Адвокатського об’єднання «СТАТУС», а також головою Адвокатської групи «STATUS GROUP» – одного з найпотужніших об’єднань адвокатів в регіоні. Я не є державним службовцем, тому будь-які встановлені законом обмеження на таке поєднання в моєму випадку відсутні. Водночас, на виконання вимог закону та з метою запобігання конфлікту інтересів, я передав усі свої корпоративні права партнерам по бізнесу.

Є матриця ціннісних орієнтирів, яку ти сповідуєш – в професійному житті, в бізнесі, в колі близьких та друзів. І це не залежить від посади, бек-граунду чи послужного списку. Адвокат – це все-таки статус, а не місце роботи, і про це завжди треба пам’ятати. Адвокат, до речі, це єдина фізична особа (не посадова), яка згадується в Конституції України.

Згідно тієї ж Конституції адвокатура є складовою частиною системи правосуддя в Україні, а це теж зобов’язує демонструвати й пропагувати високі стандарти поведінки. Переконаний, що саме на генерації адвокатів мого покоління лежить велика відповідальність щодо формування в суспільстві поваги до професії зокрема та системи правосуддя в цілому. Досягти цього можна лише своїм професіоналізмом та високим фаховим рівнем, неухильним дотримання етичних стандартів, соціальною відповідальністю тощо.

Розкажіть про юридичний ринок в регіоні та його особливості.

Побудова легального та прозорого бізнесу в Україні – справа доволі непроста і, як правило, невдячна. І юридичний бізнес тут не виключення. Юридичний ринок Волині дещо хаотичний, є декілька крупних авторитетних гравців, решта – одинаки.

Моя адвокатська група «STATUS GROUP» об’єднала під своїм дахом одних з найкращих адвокатів регіону зі спільною матрицею цінностей та фаховим рівнем. Частина з них – вихідці з системи безоплатної правової допомоги, виплекані особисто мною, що дозволяє відчувати суспільний «соціальний нерв» та будувати соціально відповідальний бізнес. Ми забезпечуємо юридичний супровід малому, середньому та крупному регіональному бізнесу, іноземним юридичним особам, органам місцевого самоврядування Волині, надаємо правову допомогу фізичним особам – як громадянам України, так і іноземцям.

Мета у всіх одна – робити свою роботу, платити податки та бути найкращими. Здорова конкуренція на юридичному ринку породжує якість послуги. І меж досконалості тут немає.

Чим є адвокатура особисто для вас?

Місія, бізнес, соціальна відповідальність. Саме в такому порядку, як я відповів.

Закон не завжди справедливий. А справедливість не завжди законна.

Кажуть першим адвокатом був Ісус Христос – саме він вступився за блудницю, коли розлючений натовп вимагав її смерті. Концептуально – з того часу мало що змінилося: з одного боку є державна машина, яка звинувачує людину у вчиненні злочину, з іншого боку – розлючений натовп, який вимагає негайної страти. І десь посередині – адвокат.

Змінився інструментарій, правила гри, «червоні лінії».

Але не змінилась роль адвоката – захист прав людини.

Дякуємо за інтервю.

Вам може бути цікаво
Поділитися:

Коментарі

  1. Пане Василю, чому ви вважаєте, що Україна нижче ніж Білорусь? Це враховуючи останні події у світі?

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.